Introducción

A semana da Prensa na escola axuda ós alumnos a comprender o universo da prensa. Favorece o exercicio da lectura comparada das informacións e desenvolve o espírito crítico. Tamén se contribúe ó reforzo da lectura e da escritura. O mesmo tempo, ó largo da semana, tratase de mostrar a gran variedade dos medios de información: prensa escrita, cotiá ou revistas, estacións de radio públicas ou privadas, canles de televisión nacionais ou rexionais, novas redes de información e a prensa realizada polos mozos.

OBXECTIVOS A TRABALLAR

  • Fomenta-lo uso da prensa na aula.

  • Descubrir a diversidade dos medios de información.

  • Incitar aos alumnos a le-la prensa utilizando varias fontes e soportes de información.
  • Saber de de onde veñen as informacións producidas e difundidas polos medios.
  • Situar no espacio e no tempo, os acontecementos que marcan a actualidade.
  • Recoñecer as diferentes seccións dun periódico.
  • Diferenciar entre feitos e opinións.
  • Participar na elaboración dun xornal escolar.

Cinco boas razóns para levar a prensa á escola (Segundo a web Educación en Valores)

1.O periódico é unha ferramenta única. Trata cada día infinidade de temas e é perfectamente adecuado para utilizar en calquera nivel, desde infantil ata bacharelato.

2. Os xornais están ao día, axudan aos alumnos a informarse e a converterse en cidadáns responsables. Tenden unha ponte entre o mundo real e a aula.

3. Os periódicos son motivadores e xeran actitudes positivas ante a lectura. Todo o mundo atopa no periódico algo que lle interesa e divirte.

4. Os periódicos non só axudan aos alumnos a mellorar o seu nivel de lectura, senón tamén a facelo de forma crítica.

5. Unha vez que os nenos aprenden a usar o xornal para obter información, teñen unha ferramenta imprescindible para toda a súa vida.