Aquí pódense observar diferentes mapas políticos e físicos, para completar polo alumno, que foron elaborados a partir das imaxes que aparecen nos libros de texto de diversas editoriais, ou baixados de internet. Se che interesa algunha, pincha nela e aparecerá máis grande. 

Álbum de imaxes
galiciaf.jpg (383387 bytes) galiciap.jpg (412172 bytes) esp_fis.gif (137216 bytes) esp_fis1.gif (130934 bytes)
Galicia físico Galicia político España físico España físico
esp_pol.gif (69269 bytes) esp_pol1.gif (108659 bytes) esp_pol2.gif (142758 bytes)  
España político España político España político Europa físico
eur_pol.gif (79607 bytes)  eur_fis.gif (30681 bytes)    
Europa político Europa físico Europa político Europa político
América político América político  Norte América político Centro América político
Sur América político África político África político Asia político
Asia político Oceanía político Mundo político Mundo político
mundo_pol.gif (102059 bytes) mundo_pol1.gif (35840 bytes) mundo_fisico.gif (160037 bytes)  
Mundo político Mundo político Mundo físico