Programacións de 3º ciclo curso 2009/2010.

Matemáticas Programacións, exercicios do temario, unidades, figuras xeométricas ... 

Coñecemento do Medio

Programacións, esquemas-resumo das leccións, mapas mudos, prácticas sinxelas de laboratorio ...

Lingua Castelá Programacións, esquemas de gramática, esquema de ortografía, esquema de sintaxis, clases de palabras ...

Lingua Galega En construcción.