Matemáticas Programacións, cadernos electrónicos para a elaboración de fichas, fichas de números, ...

Educación Plástica

Programacións, webs moi interesantes e útiles.

Lingua Castelá Programacións, fontes escritura, ortografía, lecto-escritura, trazo das letras, ...

Coñecemento do Medio En construcción.

Lingua Galega En construcción.